Přihlásit se | Registrovat

Spolek volnočasových aktivit pro děti a mládež

 


JANKOVÁČEK, z.s.
U Cihelny 89
250 65 Bořanovice

č. účtu: 2500853623/2010
info@jankovacek.cz
+420-255.555.552

Kalendář akcí

11.05.2018 - 13.05.2018
Jarní setkání na Jankově


25.01.2018 - 25.01.2018
Večerní lyžování na Monínci

Spolek Jankováček pořádá výjezd na večerní lyžování ve ski areálu Monínec.

Podmínky účasti na akcích

 Podmínky pro účast na akcích pořádaných spolkem Jankováček

  1. Při opouštění místa konání akce musí být předem informován vedoucí akce, popř. jím delegované osoby.
  2. Pokyny vedoucího akce, popř. jím delegovaných osob, stejně jako denní program jsou závazné.
  3. Na akcích jsou účastníci povinni dodržovat pořádek a čistotu.
  4. Na akcích je zakázáno úmyslně poškozovat majetek a vybavení. Případné poškození, nebo ztrátu, je účastník povinen bez prodlení ohlásit odpovědné osobě. Případná náhrada škody se řídí platnou legislativou.
  5. Účastníci akce jsou povinni dbát na soukromí ostatních.
  6. Peníze a jiné cennosti jsou účastníci povinni uložit do úschovy k odpovědné osobě. V případě, že tak neučiní, neručí se za případnou ztrátu.
  7. V případě zdravotních obtíží nebo zranění je účastník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědné osobě.
  8. Osobám mladším 18 let je na akcích zakázáno požívání alkoholu či tabákových výrobků. Užívání drog na akcích spolku je přísně zakázáno bez omezení věku!
  9. Porušení podmínek pro účast na akci může být důvodem k vyloučení z akce bez náhrady.

Podmínky pro účast na akcích jsou závazné, není-li stanoveno jinak.

JANKOVÁČEK, z.s.
U Cihelny 89
250 65 Bořanovice

č. účtu: 2500853623/2010
info@jankovacek.cz
+420-255.555.552

© 2017 Jankováček, z.s.
U Cihelny 89, 250 65 Bořanovice
Všechna práva vyhrazena