Tyto internetové stránky, pro správnou funkčnost webu, používají tzv. soubory cookies. Pro případné další informace klikněte zde.    Souhlasím
Přihlásit se | Registrovat

Spolek volnočasových aktivit pro děti a mládež

Kalendář akcí

17.08.2019 - 18.08.2019
Velká plavba Jankováčku 2019

Jankováček vás zve na plavbu lodí. Plavit se budeme z Prahy pod Slapy. Na lodi se dá přespat i vařit, je tam gril, takže si můžeme udělat i nějaké dobroty.  Počet účastníků je omezen, proto neváhejte s přihlášením


10.05.2019 - 12.05.2019
Jarní setkání 2019

Spolek Jankováček vás zve na jarní setkání členů a přátel.


16.04.2019 - 16.04.2019
Sraz Jankováčku


19.03.2019 - 19.03.2019
Sraz Jankováčku

Dobrý anděl

Podmínky účasti na akcích

 Podmínky pro účast na akcích pořádaných spolkem Jankováček

  1. Při opouštění místa konání akce musí být předem informován vedoucí akce, popř. jím delegované osoby.
  2. Pokyny vedoucího akce, popř. jím delegovaných osob, stejně jako denní program jsou závazné.
  3. Na akcích jsou účastníci povinni dodržovat pořádek a čistotu.
  4. Na akcích je zakázáno úmyslně poškozovat majetek a vybavení. Případné poškození, nebo ztrátu, je účastník povinen bez prodlení ohlásit odpovědné osobě. Případná náhrada škody se řídí platnou legislativou.
  5. Účastníci akce jsou povinni dbát na soukromí ostatních.
  6. Peníze a jiné cennosti jsou účastníci povinni uložit do úschovy k odpovědné osobě. V případě, že tak neučiní, neručí se za případnou ztrátu.
  7. V případě zdravotních obtíží nebo zranění je účastník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědné osobě.
  8. Osobám mladším 18 let je na akcích zakázáno požívání alkoholu či tabákových výrobků. Užívání drog na akcích spolku je přísně zakázáno bez omezení věku!
  9. Porušení podmínek pro účast na akci může být důvodem k vyloučení z akce bez náhrady.

Podmínky pro účast na akcích jsou závazné, není-li stanoveno jinak.

JANKOVÁČEK, z.s.
U Cihelny 89
250 65 Bořanovice

č. účtu: 2500853623/2010
info@jankovacek.cz
+420315315894

© 2018 Jankováček, z.s.
U Cihelny 89, 250 65 Bořanovice
Všechna práva vyhrazena